Algemene voorwaarden voor UGC (User Generated Content)

Door de briefing voor de linkmaker-campagne of -samenwerking te accepteren, ga je akkoord met de volgende voorwaarden die gelden tussen de deelnemer aan de linkmaker-campagne of -samenwerking (“jij”) en stylink Social Media GmbH en het merk linkmaker (“linkmaker”).

Linkmaker behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door het plaatsen van een aangepaste voorwaarden. Het is daarom aan te raden de gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer je de website bezoekt.

1.Gebruikersinhoud

Je verleent linkmaker een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig betaalde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie voor het gebruik van alle foto’s en video inhoud die voor de linkmaker-campagne of -samenwerking worden gepubliceerd.

Deze inhoud mag worden gebruikt, gereproduceerd, verspreid, gecombineerd met andere inhoud, gewijzigd en/of bewerkt voor marketing- en/of promotiedoeleinden, waaronder de website, nieuwsbrieven, social media (linkmaker channels) en presentatie voor partners.

Je verleent linkmaker het recht om jouw gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, caption, locatie of andere identificerende informatie te gebruiken in verband met het gebruik van jouw content. Je geeft linkmaker de toestemming om jouw gebruikersnaam te gebruiken om publiekelijk aan te kondigen dat je bent geselecteerd voor de campagne/samenwerking in onze nieuwsbrief.

Je verklaart en garandeert hierbij dat

(i) Je alle rechten bezit op jouw content,

(ii)Je toestemming hebt van alle personen die in jouw inhoud te zien zijn om de rechten hierin te verlenen,

(iii) Je 18 jaar bent of ouder,

(iv) Het gebruik door linkmaker van jouw foto’s en video’s geen inbreuk maakt op de rechten van derden of op een wet,

(v) Je linkmaker en iedereen die namens het merk optreedt, ontslaat van alle claims, eisen en aansprakelijkheden van welke aard dan ook in verband met het gebruik van de gebruikersinhoud zoals hierboven beschreven, en stem je ermee in linkmaker schadeloos te stellen.

Je ontheft linkmaker hierbij van elke verplichting om jou te betalen voor het gebruik van jouw geproduceerde content en alle intellectuele eigendomsrechten die in jouw content zijn opgenomen in verband met deze voorwaarden.

  1. Privacy

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stem je in met het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens.

Indien je foto’s of video’s wenst te verwijderen, dien je rechtstreeks content op te nemen met linkmaker. Alle informatie hierover is te vinden op de website https://www.linkmaker.eu/contact/

 

  1. Vragen

Waarom gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens?

We willen jouw content delen zodat we anderen op verschillende manieren kunnen inspireren met de content die jij gemaakt hebt voor de campagne / samenwerking. We willen jou de kans geven om de wereld jouw coole stijl te laten zien.

 

Hoe gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens?

Foto’s en/of video’s van jezelf worden beschouwd als persoonsgegevens. Dergelijke persoonsgegevens kunnen gepubliceerd worden op onze officiële website, en/of op onze social media pagina’s, in marketing presentaties en andere promotiekanalen. Hiervoor hebben wij jouw toestemming nodig om jouw content te delen en te koppelen aan jouw social media account. Jouw persoonlijke gegevens kunnen ook voor wettelijke doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld op verzoek van overheids- of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

Wie heeft toegang tot jouw persoonlijke gegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden binnen de stylink Social Media GmbH gedeeld wanneer dit nodig is voor de gegevensverwerking.

Let op, door de UGC-voorwaarden te accepteren, deelt u vrijwillig jouw inhoud en andere persoonlijke gegevens met Instagram of andere social media platformen. Deze relatie valt buiten de controle van linkmaker en is een zaak tussen jou en de aanbieden van de sociale media dienst.

Wij zullen jouw gegevens nooit doorgeven, verkopen of uitwisselen aan derden behalve indien uitdrukkelijk vermeld.

Op welke rechtsgronden mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Wij zullen jouw gebruikersnaam, foto’s en/of video’s verzamelen, gebruiken en delen voor zover dit noodzakelijk is voor ons om de dienst uit te voeren en aan jouw verwachtingen te voldoen wanneer je deelneemt aan een linkmaker-campagne of -samenwerking.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wanneer wij persoonsgegevens met betrekking tot linkmaker verwerken, worden de gegevens na 24 maanden gewist.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Wij hopen dat we met dit document jouw eventuele vragen hebben beantwoord over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken. Mocht jij nog verdere vragen hebben, kan je met ons contact opnemen:

Per post: stylink Social Media GmbH, Klarissengasse 9, 48143, Münster, Duitsland

Per e-mail: influencer@linkmaker.eu