Privacybeleid

Stylink Social Media GmbH (hierna te noemen "linkmaker") neemt de bescherming van de persoonlijke gegevens van bezoekers van de website www.linkmaker.nl heel serieus. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door linkmaker vindt daarom uitsluitend plaats in overeenstemming met dit privacybeleid en de relevante wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging, in het bijzonder de bepalingen van de verordening gegevensbescherming (EU-DSGVO) en de telemediawet (TMG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, Instagram gebruikersgegevens, Instagram afbeeldingen met de hashtag #linkmaker, account- of betaalgegevens, productinformatie, maar ook gebruiksgegevens zoals het IP-adres van een computer.

Leest u dit privacybeleid zorgvuldig door. Hierin worden de aard, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van aanbiedingen van onze website uiteengezet.

1. Verantwoordelijke instantie

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het bezoek van www.linkmaker.nl en het gebruik van de functies van onze website. Operator en verantwoordelijk orgaan in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de

Stylink Social Media GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 181-183
48153 Münster
Duitsland

HRB 18156 | Rechtbank van registratie: Amtsgericht Münster | BTW-ID: DE313221267
Managing directeurs: Michael Elschenbroich

Tel.: +31 625128076
E-Mail: influencer@linkmaker.nl
Web: www.linkmaker.nl
Web: www.linkmaker.eu

2. Onderwerp van privacybescherming

Het onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dit is individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifiek of identificeerbaar natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld naam, postadres, e-mailadres, uw telefoonnummer, gebruikersgegevens van sociale netwerken, afbeeldingen van sociale netwerken, account- of betalingsgegevens, productinformatie, maar ook gebruiksgegevens zoals het IP-adres van een computer.

3. Verzameling van persoonsgegevens voor informatieve doeleinden

(1) Wanneer u de website www.linkmaker.nl bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet aanmeldt om de website te gebruiken, zich niet registreert of ons niet op andere wijze van informatie voorziet, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. Deze zijn:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de serveraanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
  Website waar het verzoek vandaan komt (referrer URL, browsertype en versie)
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • IP-adres (hostnaam van de gebruikte computer)

(2) Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

-Zorgen voor een goede informatiestroom van de website,
- een comfortabel gebruik van onze website te garanderen,
- evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem, alsmede
- voor verdere administratieve doeleinden.

(3) De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang resulteert uit de hierboven opgesomde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

(4) Wij gebruiken cookies en andere analysediensten op onze website om de functionaliteit en de bruikbaarheid van de website te optimaliseren. Meer gedetailleerde uitleg hierover vindt u in de punten 7 en 8 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

4. Gebruik van de functies van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe dient u meestal verdere persoonsgegevens te verstrekken, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen. Indien aanvullende vrijwillige informatie mogelijk is, wordt dit dienstovereenkomstig aangegeven.

(2) Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres en, indien u dat aangeeft, uw naam en telefoonnummer door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.

(3) Indien u zich op onze website wilt registreren, zullen wij voor u een met een wachtwoord beveiligde rechtstreekse toegang instellen tot uw bij ons opgeslagen inventarisgegevens (klantenrekening). Daartoe is het noodzakelijk dat u persoonsgegevens verstrekt, die voor het gebruik van onze dienst herroepelijk zullen worden opgeslagen. Tijdens dit proces worden de volgende gegevens opgevraagd die nodig zijn voor de verwerking van de transacties:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de serveraanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt (referrer URL, browsertype en versie)
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • IP-adres (hostnaam van de gebruikte computer)

Alle aanvullende informatie is vrijwillig. U kunt het klantenaccount die voor u is aangemaakt tijdens uw registratie in het klantengedeelte van onze website te allen tijde verwijderen. Ook wanneer u uw klantenaccount verwijdert, zullen wij uw gegevens bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en deze verwijderen zodra wij niet langer wettelijk verplicht zijn deze te bewaren (met name vanwege fiscale en handelsrechtelijke bewaarplichten).

(4) Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, worden de aanbiedingen van linkmaker gecodeerd met SSL-technologie.

5. Opslaan van foto's

(1) Voor zover u ons daarvoor in het kader van het registratieproces toestemming hebt gegeven, zullen wij door u gemarkeerde foto's van uw socialemediaprofiel overdragen aan en opslaan bij linkmaker.

(2) U kunt uw toestemming voor de opslag van foto's te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@linkmaker.nl of per post naar het in punt 1 vermelde adres.

(3) Indien u ons toestemming heeft gegeven om foto's op te slaan, heeft u de volgende toestemming gegeven:

Ik ga ermee akkoord dat Stylink Social Media GmbH, Münster, voor het doel van het weergeven van foto's en bijbehorende productinformatie in mijn linkmaker profiel en dat deze uitsluitend worden opgeslagen voor het bovengenoemde doel.

6. Nieuwsbrief

(1) Indien u overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te zenden. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief volstaat de opgave van een e-mailadres. Als u bevestigt, slaan wij uw e-mailadres op totdat u zich afmeldt voor de e-mailnieuwsbrief. Om misbruik te voorkomen slaan wij, wanneer u op de link klikt die u in de bevestigingsmail wordt toegezonden, het IP-adres op van waaruit toegang wordt verkregen, alsmede het tijdstip van deze toegang.

(2) U kunt uw toestemming voor de toezending van de e-mailnieuwsbrief te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door te klikken op de link "unsubscribe" in elke e-mailnieuwsbrief, per e-mail aan influencer@linkmaker.nl of per post aan het in punt 1 vermelde adres.

(3) Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw e-mailadres te gebruiken voor promotionele doeleinden, dan is de toestemming die u heeft gegeven als volgt:

Ik ga ermee akkoord dat Stylink Social Media GmbH, Münster mij regelmatig aanbiedingen en reclame-informatie over de onder het merk "linkmaker" op de markt gebrachte diensten en evenementen toestuurt.

SendGrid

Deze website gebruikt SendGrid om nieuwsbrieven te versturen. De provider is SendGrid, Inc. Denver, CO, USA.

SendGrid is een dienst waarmee bijvoorbeeld de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven worden opgeslagen op SendGrid-servers in de VS. SendGrid is gecertificeerd volgens het Privacy Shield.

Als u niet wilt dat SendGrid uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link. Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks op de website afmelden.

Data analyse via SendGrid

Met behulp van SendGrid is het voor ons mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht werd geopend en op welke links eventueel werd geklikt. Op die manier kunnen wij onder meer bepalen op welke links bijzonder vaak werd geklikt.

We kunnen ook zien of bepaalde vooraf gedefinieerde acties werden uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of u een aankoop heeft gedaan nadat u op de nieuwsbrief heeft geklikt.

SendGrid laat ons ook toe om de nieuwsbriefontvangers onder te verdelen ("clusteren") volgens verschillende categorieën. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld op basis van leeftijd, geslacht of woonplaats. Op die manier kunnen nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectievelijke doelgroepen.

Voor gedetailleerde informatie over de functies van SendGrid, klikt u op de volgende link:  https://sendgrid.com/

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

Bewaartermijn

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van SendGrid nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar SendGrid's privacybeleid op: https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation/

Sluiting van een contract inzake opdracht voor gegevensverwerking

Wij hebben een contract gesloten met SendGrid, waarin wij SendGrid verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

7. Cookies

(1) Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

(2) In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens verband houdt met het gebruikte specifieke eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit.

(3) Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten.

(4) Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies om het gebruiksgemak te optimaliseren, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

(5) Wij gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren, zodat wij ons aanbod voor u kunnen optimaliseren (zie punt 8). Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist.

(6) De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van derden overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO.

(7) De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

8. Tools

(1) Opsporingsinstrumenten
De hieronder opgesomde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Met de gebruikte tracking-maatregelen willen wij enerzijds een op de behoeften afgestemde vormgeving en anderzijds een voortdurende optimalisering van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren met het oog op de optimalisering van ons aanbod voor u. Deze belangen moeten worden beschouwd als rechtmatig in de zin van voornoemde bepaling.

De respectieve doeleinden van gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de desbetreffende opsporingsinstrumenten.

(a) Google Analytics
Ten behoeve van de vraaggerichte organisatie en voortdurende optimalisatie van onze zijden maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; in het volgende „Google“).In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie punt 7). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals:

 • Browsertype/versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
 • Tijd van de serveraanvraag,

zal worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de activiteit op de website op te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet met het oog op marktonderzoek en het ontwerpen van deze internetpagina's om aan de vereisten te voldoen. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Schakel Google Analytics uit voor deze website: Google Analytics deaktivieren

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt door een browser add-on te downloaden en te installeren. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

(b) Google Adwords Conversie bijhouden
Om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren met als doel onze website voor u te optimaliseren, maken wij tevens gebruik van Google Conversion Tracking. In dit proces plaatst Google Adwords een cookie (zie punt 7) op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Adwords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Adwords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Indien u niet wenst deel te nemen aan het traceringsproces, kunt u ook het plaatsen van een hiervoor vereist cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. Google's privacybeleid voor het bijhouden van conversies is hier te vinden (https://services.google.com/sitestats/de.html).

(c) Google Retargeting / Remarketing
Wij maken ook gebruik van de remarketingfunctie van Google. Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van onze website in het kader van het advertentienetwerk van Google.

Voor dit doel plaatst Google een remarketing cookie (zie sectie 7) op uw computer. Hierdoor kunnen wij een bezoeker herkennen wanneer deze websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker vervolgens advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google. (z.B. www.linkmaker.nl).

Volgens haar eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonsgegevens. Als u desondanks geen gebruik wenst te maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze in principe deactiveren door de desbetreffende instellingen op http://www.google.com/settings/ads te verrichten. U kunt ook het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het initiatief van het reclamenetwerk deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google is te vinden op: http://www.google.com/ privacy/ads/.

(d) Facebook Retargeting / Remarketing
Onze website bevat remarketingtags van het sociale netwerk Facebook Inc.(https://newsroom.fb.com/company-info/) (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;in het volgende „Facebook“) geïntegreerd.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server via de remarketingtags. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Dit kan Facebook in staat stellen uw bezoek aan onze pagina's te koppelen aan uw gebruikersaccount.

Wij kunnen de op deze manier verkregen informatie gebruiken om Facebook-advertenties (hierna "Advertenties") weer te geven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat er gegevens via Custom Audiences worden verzameld, kunt u Custom Audiences hier uitschakelen.

Als u niet wilt dat er gegevens via Custom Audiences worden verzameld, kunt u Custom Audiences hier uitschakelen.

Op deze manier meten wij de effectiviteit van Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De op deze wijze verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, hetgeen betekent dat wij geen inzage hebben in de persoonsgegevens van individuele gebruikers. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ook gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden, overeenkomstig het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

Deze toestemming kan alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent, vraag dan je ouder of voogd om begeleiding.

U kunt uw toestemming hier op elk moment intrekken.

Facebook Pixel Opt-Out

(2) WhatsApp-Business

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtendienst WhatsApp van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Voor dit doel gebruiken wij de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als u contact met ons opneemt via WhatsApp ter gelegenheid van een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), slaan wij het mobiele telefoonnummer dat u gebruikt op WhatsApp en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam op en gebruiken wij dit in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b. DSGVO om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen wij u vragen om via WhatsApp nadere gegevens te verstrekken (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) om uw verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.

Als u ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (zoals over het dienstenaanbod, de beschikbaarheid of onze website), slaan wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam op en gebruiken wij dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het efficiënt en tijdig verstrekken van de gevraagde informatie.

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt om te reageren op uw verzoek via WhatsApp. Het zal niet aan derden worden doorgegeven.
Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we voor dit doel gebruiken en automatisch telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek doorstuurt naar een Facebook-server in de VS. Voor de werking van ons WhatsApp Business-account gebruiken wij een mobiel apparaat waarin alleen de WhatsApp-contactgegevens van gebruikers die ook via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen, worden opgeslagen.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, reeds heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten overeenkomstig art. 6, lid 1, lit. a DSGVO wanneer hij de app voor het eerst op zijn apparaat gebruikt door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. Het doorgeven van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp, is in dit verband uitgesloten.

Facebook Inc. met hoofdzetel in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.
Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

In het bijzonder geef ik toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO dat mijn persoonlijke gegevens (naam en voornaam, telefoonnummer, messenger ID, profielfoto evenals de berichtgeschiedenis) worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt in het kader van het gebruik van de respectieve messenger om berichten naar mij te verzenden. Om gebruik te kunnen maken van de messenger service, is een actieve account bij de desbetreffende provider vereist.

Het is mij ook bekend dat stylink voor het verlenen van deze dienst gebruik maakt van MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München als technische dienstverlener en orderverwerker.

Mijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan altijd vrijelijk worden herroepen; een dienovereenkomstige kennisgeving aan stylink is daarvoor voldoende

Verantwoordelijke leverancier van de Messenger diensten

WhatsApp Ierland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland het privacybeleid is beschikbaar op whatsapp.com/privacy/

Facebook Messenger Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ierland; het privacybeleid is beschikbaar op facebook.com/about/privacy

Telegram the Telegram Messenger LLP 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, Verenigd Koninkrijk; het privacybeleid is beschikbaar op https://telegram.org/privacy

MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München, Duitsland; dit privacybeleid Notify is beschikbaar op https://www.messengerpeople.com/de/notify-datenschutzerklaerung/

Apple Business Chat Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014; VS; het privacybeleid is beschikbaar op https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/

Viber Messenger Viber Media S.à.r.l., 2, Rue du Fossé, L- 1536 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg; het privacybeleid is beschikbaar op https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/

(3) Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com). Hotjar is een tool om uw gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen we dat onder andere. Neem uw muis- en scrollbewegingen en klikken op. Hotjar kan ook bepalen hoe lang je met de muisaanwijzer op een bepaald punt bent gebleven. Op basis van deze informatie maakt Hotjar zogenaamde heatmaps, waarmee kan worden bepaald welke websitegebieden de voorkeur hebben van websitebezoekers. We kunnen ook bepalen hoe lang je op een pagina bent gebleven en wanneer je deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in een contactformulier heeft geannuleerd (zogenaamde conversietrechters). Daarnaast kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback te krijgen van websitebezoekers. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren. Hotjar gebruikt technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van vingerafdrukken van apparaten). Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hotjar deactiveren

Als u het verzamelen van gegevens door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de volgende link en volgt u daar de instructies: https://www.hotjar.com/opt-out Houd er rekening mee dat Hotjar voor elke browser of voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden gedeactiveerd. Raadpleeg voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens de gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar onder de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vastgelegd door de wet op de gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG verwerkt.

9. Bekendmaking van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG,
  de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van het Duitse grondwettelijk verdrag (DSGVO) noodzakelijk is voor de vaststelling,
 • de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient, bij het niet openbaar maken van uw gegevens,
 • indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), DSGVO, alsmede
 • dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.
10. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht:

 • overeenkomstig art. 15 DSGVO om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op een klacht, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • overeenkomstig Art. 16 DSGVO, de onmiddellijke verbetering van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
 • de verwijdering te eisen van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen overeenkomstig art. 17 DSGVO, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen overeenkomstig artikel 18 van de DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u het wissen ervan afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 van de AVG;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze aan een andere verantwoordelijke partij worden overgedragen;
 • uw toestemming te allen tijde in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel..
11. Recht van bezwaar

(1) Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons ten uitvoer wordt gelegd zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.

(2) Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat het een e-mail te sturen naar privacy@linkmaker.nl.

12. Gegevensbescherming

(1) Wij gebruiken de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in verband met het hoogste door uw browser ondersteunde coderingsniveau wanneer u de website bezoekt. In de regel is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd is, kunt u zien aan het gesloten sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

(2) Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

13. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

(1) Dit privacybeleid is momenteel geldig en is van mei 2018..

(2) Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en de daarop geboden aanbiedingen of wegens gewijzigde wettelijke of officiële voorschriften kan het noodzakelijk worden deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De huidige verklaring inzake gegevensbescherming kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website https://www.linkmaker.eu/privacybeleid kunnen door u worden opgevraagd en afgedrukt.

14. Lijst van geïntegreerde diensten

Zie onze lijst (PDF)met welke geïntegreerde diensten wij persoonsgegevens delen binnen de grenzen van de EU-DSGVO.