Vår Integritetsskyddspolicy

Stylink Social Media GmbH (nedan "stylink")

tar skyddet av alla besökares integritet på webbsidan www.stylink.com på allvar. Insamlingen, behandlingen och användningen av personuppgifter sker därtill endast i enlighet med denna dataskyddspolicy och med riktlinjerna i EU:s dataskyddsförordning (EU-GDPR). Med personuppgifter avses informationen som du som ny kund lämnar direkt till oss. Som ny kund ber vi dig till exempel om personuppgifter såsom namn, adresser, telefonnummer, mejladress, instagram användaruppgifter Instagram-bilder med Hashtag #stylink, konto- och betalningsuppgifter, produktinformationer och användaruppgifter som datorns IP-adress.

Vänligen läs noggrant igenom vårt dataskyddsmeddelande. Den förklarar typen, omfattningen och syftet med insamling, behandling och användning av personuppgifter från personer som använder vår webbplats

 

1. Ansvarig organ

Det här dataskyddsmeddelandet gäller vid besök på www.stylink.com och vid användning av vår webbsidans funktioner. Webbsidans operatör och personuppgiftsansvarig i mening av dataskyddslagstiftning är

Stylink Social Media GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 181-183 
48153 Münster
Germany

HRB 18156 | Lokal domstol: Amtsgericht Münster | VAT ID Nummer.: DE313221267

Verkställande direktör: Michael Elschenbroich
Telefon: +46 10 884 88 50
E-post: sverige@stylink.com
Web: www.stylink.com/se

2. Kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet

Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på den ovan nämnda företagsadressen eller på: privacy@stylink.com.

3. Föremålet för dataskydd

Personuppgifter är föremål för dataskydd. Personuppgifter är individuell och personlig information som kan innebära exempelvis namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, användaruppgifter i sociala nätverk, bilder i sociala nätverk, konto- eller betalningsuppgifter, produktinformation, men även användningsuppgifter som en dators IP-adress.

4. Insamling av personuppgifter vid informationsinhämtning

(1) Vi samlar inte in några personuppgifter när webbplatsen www.stylink.com besöks om användaren inte loggar in, registrerar sig eller på annat sätt förser oss med information, med undantag för de uppgifter som överförs av webbläsaren som gör det möjligt att besöka webbplatsen. Dessa är:

 • IP address
 • Datum och tidpunkt för serverns begäran
 • Tidszonens differens till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i förfrågan (konkret webbplats)
 • Tillgångsstatus/HTTP status code
 • Överförd datamängd
 • Den webbsida från vilken begäran kom (referens-URL, webbläsartyp och version).
 • Operativsystem som används och dess yta
 • Språk och version av webbläsarens mjukvara
 • IP-adress (värdnamnet på datorn med åtkomst) )

(2) Ovannämdauppgifter hanteras i syften för att:

 • Säkerställa en problemfri uppkoppling till vår webbplats
 • Möjliggöra en bekväm användning av webbsidan
 • Utvärdering av systemsäkerhet och –stabilitet och
 • Statistiska och administrativa ändamål.

(3) Uppgiftsbehandlingen baseras på artikel 6, avsnitt 1 mening 1 bokstav f i GDPR. Insamlingen följer de ändamål som anges ovan för insamlingen av uppgifter. Vi använder inte de insamlade uppgifterna för att dra slutsatser om personer.

(4) Vi använder cookies på vår webbsida och även andra analytiktjänster för att optimera webbplatsens funktionalitet och användbarhet. Ytterligare förklaring hittar du i punkterna 7 och 8 av detta dataskyddsmeddelande.

5. Användning av webbplatsens funktioner

(1) Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För detta ändamål måste du lämna ytterligare personuppgifter, som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst. Det är markerat när ytterligare frivillig information kan läggas till.

(2) När du kontaktar oss via e-post kommer vi att lagra din e-postadress och, om du angett ditt namn samt telefonnummer, kommer vi att använda dem för att besvara dina frågor.

(3) Om du vill registrera dig kommer vi att skapa och lagra en lösenordsskyddad direktåtkomst till dina uppgifter på ditt kundkonto. För detta ändamål är det nödvändigt att du lämnar personuppgifter, som lagras återkalleligt för användning av vår tjänst. Följande uppgifter är nödvändiga för hantering av transaktioner som redovisas nedan:

 • IP address
 • Datum och tidpunkt för serverns begäran
 • Tidszonens differens till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i förfrågan (konkret webbplats)
 • Tillgångsstatus/HTTP-statuskod
 • Överförd mängd data
 • Operativsystem som används och dess yta
 • Språk och version av webbläsarens mjukvara

Ytterligare uppgifter anges frivilligt. Kundkontot som skapats under registreringen kan du alltid radera i kundområdet på vår webbsida. Raderar du ditt kundkonto sparas dina uppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla avtalet. Dessa raderas så snart vi inte längre är juridiskt skyldiga att spara dem. (Särskilt på grund av lagringsskyldigheter enligt skatte- och affärslagstiftning).

(4) För att förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter, särskilt finansiella uppgifter, krypteras stylink erbjudanden med SSL-teknik.

6. Lagring av bilder

(1) I den mån du gett oss ditt samtycke under registreringen, överförs och lagras dina markerade bilder från din profil i sociala medier till stylink.

(2) Du kan alltid återkalla ditt samtycke av lagring av foton. Skicka då e-post till privacy@stylink.com eller per post till den adress som anges i punkt 1. Detta gäller för framtida verkan.

(3) Om du gett oss ditt samtycke till lagring av foton lyder ditt inlämnade samtycke så här:

Jag godkänner attt Stylink Social Media GmbH, Münster, lagrar bilder och  anhörande produktinformation i min stylink profil för visningsändamål och uteslutande för detta ändamål 

7. Nyhetsbrev

(1) Då du gett ditt samtycke enligt artikel 6 avsnitt 1, mening 1, bokstav A i GDPR, Kommer vi regelbundet skicka nyhetsbrev till din e-post. För att få nyhetsbrev är det nödvändigt att ange e-post address. Om du samtycker så sparas din e-postadress tills du avbeställer e-post-nyhetsbrevet. För att förhindra missbruk lagrar vi IP-adressen från vilken du har kommit åt nyhetsbrevet och tidpunkten för din åtkomst när du klickar på länken som skickas i bekräftelsemeddelandet.

(2) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi skickar nyhetsbrevet med framtida verkan genom klick på den länken som tillhandahålls i varje e-post-nyhetsbrev, via e-mejl till sverige@stylink.com eller per post till den adress som anges i siffra 1.

(3) Har du gett oss ditt samtycke till reklamändamål av din e-postadress,lyder ditt inlämnade samtycke så här:
Jag godkänner att Stylink Social Media GmbH, Münster, regelbunder skickar erbjudanden och reklaminformation om de tjänster och evenemang som säljs understylink"varumärket 

SendGrid

Den här webbsidan använder SendGrid för att skicka nyhetsbrev. Operatör är SendGrid, Inc. Denver, CO, USA

SendGrid är en tjänst som hjälper att organisera och analysera bl. a. sändande av nyhetsbrev. Dina uppgifter som inmatats till syftet att få nyhetsbrev lagras på SendGrids servrar i USA. SendGrid är godkänd enligt Privacy Shield.  

Om du önskar inte analysen genom SendGrid måste du avbeställa nyhetsbrevet. Det tillhandahålls en länk i varje e-post-nyhetsbrev därtill. Dessutom kan du avbeställa nyhetsbrevet direkt på webbsidan.  

Dataanalys av SendGrid  

Med hjälp av SendGrid är det möjligt för oss att analysera våra nyhetsbrev-kampanjer. Så kan vi t. ex. se om ett nyhetsbrev-meddelande öppnats och vilka länkar klickats på. På så sätt kan vi bl. a. konstatera vilka länkar klickats mest ofta på.  

Dessutom kan vi urskilja om fördefinierade aktioner genomförts efter öppnande/klickande (omvandlingsfrekvens). Så kan vi t. ex. urskilja om du köpt något efter klickande på nyhetsbrevet.

SendGrid gör det också möjligt till oss att indelar nyhetsbrevets prenumeranter i olika kategorier (samla i kluster). Prenumeranterna kan indelas i t. ex. ålder, kön eller bostad. På så sätt får nyhetsbreven lämpas till de respektive målgrupper.  Mer utförlig information om SendGrinds funktioner hittas på deras webbsida : https://sendgrid.com/. 

Rättslig grund

Databehandlingen sker grundat på ditt samtycke (artikel 6 avsnitt 1 bokstav a i GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Den lagliga databehandlingen som utförts fram till återkallandet förblir oberörd av återkallandet. 

Lagringsperiod 

Uppgifterna som du har angivit med syftet att få nyhetsbrevet sparas av oss upp till avbeställingen av nyhetsbrevet. Uppgifterna raderas efter avbeställingen av nyhetsbrevet från våra servrar och från SendGrids servrar. Uppgifter som vi har sparat i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemszonen) påverkas inte av detta. Mer information finns i SendGrids dataskyddspolicy på https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation/.  

Avtal om databehandling Vi har ett avtal med SendGrid som förpliktar SendGrid att skydda våra kunders uppgifter och aldrig ge uppgifterna till tredje part.  

 

8. Cookies

(1) Vi använder cookies på vår webbsida. Cookies (eller kaka på Svenska, hedanefter kallat cookies), är små filer som din webbläsare automatiskt skapar och dessa lagras på din enhet (laptop, surfplatta, smartmobil) De kan dyka upp då du besöker vår webbplats. Cookies utgör inget hot för din enhet och innehåller inga virus, eller andra skadliga program.

(2) Cookies lagrar information som resulterar i samband med den specifikt använda enheten. Detta betyder emellertid inte att vi omedelbart är medvetna om din identitet.

(3) Vi använder cookies för att göra användningen av vårt utbud mer bekvämt. Vi använder så kallade 'session cookies' för att identifiera att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbsida. De raderas automatiskt efter det att du har lämnat vår webbsida.

(4) Dessutom använder vi också tillfälliga cookies för att förbättra användarupplevelsen. Dessa lagras under en viss tid på din enhet. När du besöker vår webbplats på nytt för att använda våra tjänster, vet vi att du har besökt oss tidigare samt vilka inmatningar och inställningar du gjorde så att du inte behöver göra det igen.

(5) Vi använder även cookies för att analysera användningen av vår webbsida och ständigt förbättra vårt erbjudande till dig (se siffra 8). Dessa cookies hjälper oss att automatiskt se att du har besökt vår webbplats vid ett tidigare tillfälle. Dessa cookies tas bort automatiskt efter en viss period, vilken kan variera beroende på cookie.

(6) De uppgifter som behandlas via cookies är nödvändiga för att skydda våra legitima intressen för ovannämnda ändamål liksom för tredje part i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav F i GDPR. 

(7) De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan dock ställa in din webbläsare på att blockera cookies eller på att visa påpekande innan en ny cookie läggs till. Om du helt inaktiverar cookies kan det dock leda till det att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. 

9. Verktyg

(1) Spårningsverktyg: Spårningsverkytgen som vi använder och som anges nedan baserar på artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav f i GDPR. Med de använda tracking-åtgärderna vill vi säkra en behovsanpassad utformning och den fortlöpande optimeringen av vår webbplats. Vi använder även tracking-åtgärderna i statistiksyfte, för att registrera och utvärdera användandet av vår hemsida och för att optimera vårt erbjudande till dig. Dessa intressen ska betraktas som legitima i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse. De respektive databehandlingsändamålen och datakategorierna finns i motsvarande spårningsverktyg. 

(a) Google Analytics:

För att vi ska kunna designa vår hemsida på bästa sätt och optimera vår webbsida fortlöpande använder vi Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hädanefter “Google“). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies används (se siffra 7). Den information som genererats av den cookie som rör din användning av denna webbsida, såsom: 

 • Webbläsartyp/version,  
 • Vilket operativsystem som används,  
 • Hänvisande URL (tidigare besökt sida), 
 • Värdnamnet på datorn med åtkomst (IP-adress) 
 • Tid då förfrågan gjorts på servern,  

Det skickas till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används i syfte att möjliggöra att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av nätet. Denna information kan även komma att föras vidare till tredje parter om det krävs av lagstiftning eller om de tredje parterna har givits i uppgift att bearbeta dessa uppgifter. Din IP-adress kommer under inga omständigheter att sammanföras med annan data som tillhandahålls av Google. IP-adresserna anonymiseras, vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera specifika individer (IP-maskering).  Du kan förhindra installationen av cookies genom en respektive inställning inom webbläsarens mjukvara; vi påpekar dock att det blir i detta fall möjligt att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullständigt.  

inaktivera Google Analytics på den här webbsidan: Inaktivera Google Analytics Vidare kan du hindra Google från att samla in data som genereras av cookien gällande din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och därmed även från att behandla sådan data genom att hämta och installera insticksprogrammet för webbläsaren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

Mer information om hur Google Analytics skyddar din integritet finns t. ex. vid Google Analytics-hjälp (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). 

(b) Google Adwords Conversion Tracking 

Vi använder även Google Conversion Tracking för att analysera användningen av vår webbsida och ständigt förbättra vår webbsida. För detta ändamål kommer Google AdWords att installera en cookie på din dator (se siffra 7), såvida du har kommit till vår webbsida via en Google-annons. 

Dessa cookies blir som regel ogiltiga efter 30 dagar och tjänar ej syftet att identifiera dig personligen. Om en användare besöker vissa sidor på en Adwords-kunds webbplats och om cookien som har sparats på användarens dator ännu inte har löpt ut, kan Google och kunden se att användaren har kommit till sidan genom att ha klickat på annonsen. 

(b) Google Adwords Conversion Tracking:

We also use Google Conversion Tracking to statistically record the use of our website and to evaluate it for the purpose of optimising our website for you. Google Adwords places a cookie (see paragraph 7) on your computer if you have reached our website via a Google advertisement.

Varje AdWords-kund får en egen cookie. Därigenom kan cookies inte spåras av webbsidor från AdWords-kunder. Den information som tillhandahålls med hjälp av konverterings-cookies används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords annonsörer som har valt konverteringsspårning. AdWords-kunder ser det totala antalet användare som har klickat på deras annons och som har omdirigerats till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information genom vilken en användare kan identifieras. Om du inte vill medverka i spårningen kan du neka detta i inställningarna för cookies i din webbläsare genom att inaktivera den automatiska cookie-inställningen. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in en blockering i din webbläsare för cookies från domänen "www.googleadservices.com". Googles dataskyddspolicy om konverteringsspårning hittar du här (https://services.google.com/sitestats/de.html). 

(c) Googles datasegment

Dessutom använder vi Googles Remarketing-funktion (datasegment). Denna funktion hjälper till att presentera intressebaserade annonser för besökare av vår webbsida inom ramen för Googles annonsnätverk. 

För detta ändamål kommer Google att installera en Remarketing-cookie på din dator (se siffra 7). Detta tillåter oss att känna igen en besökare när han eller hon sedan besöker andra webbplatser som också är medlemmar i Googles annonsnätverk. På sådana sidor kan besökare se annonser som är kopplade till tidigare visat innehåll på webbsidor som använder Googles Remarketing-funktion (t. ex. www.stylink.com).  

Enligt Google samlas inga personuppgifter under den här processen. Om du ändå inte önska Remarketing-funktionen av Google, kan du inaktivera den prinicpiellt inom att företa den respektive inställningen på http://www.google.com/settings/ads. Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies till intressebaserade annonser inom initiativet för annonsnätverk. Därtill följ instruktioner på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.  

Mer information om Google Remarketing och Googles dataskyddspolicy hittar du på http://www.google.com/ privacy/ads/. 

(d) Facebook Retargeting / Remarketing:

Vår webbsida integrerar Remarketing-taggar av det sociala nätverket MetaPlattforms Inc. (https://newsroom.fb.com/company-info/) (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; hädanefter “Facebook“).  

När du besöker vår webbsida anslutas din webbläsare med Facebook-servern genom Remarketing-taggar. Facebook får alltså information om att din IP-adress besökte vår webbplats. På så vis kan Facebook eventuellt tillordna besöket på vår webbsida till ditt användarkonto. Informationen som samlas in på det sättet kan vi använda för att visa Facebook-annonser (hädanefter “Ads“). Observera att vi som operatör för denna webbsida inte har kännedom om innehållet i data som skickas till Facebook eller hur Facebook använder dessa data. Mer information hittar du i Facebooks dataskyddspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte önska någon datainsamling via Custom Audience kan du inaktivera Custom Audiences här.  Med ditt medgivande använder vi Facebooks “Besökarpixeln“ på vår webbsida. Med dess hjälp kan vi spåra aktioner av användare efter det att de har tittat eller klickat på en Facebook Ad.  

På så vis mäter vi Facebook Ads effektiviteten i statistik- och marknadsföringssyfte. Uppgifterna som samlas på detta sätt är anonyma för oss, det vill säga vi ser inte personuppgifterna för enskilda användare. Dessa uppgifter lagras och bearbetas dock av Facebook. Facebook kan förknippa dessa uppgifter med ditt Facebook-konto och hantera med uppgifterna för egna reklamändamål enligt Facebooks dataskyddspolicy https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Du kan aktivera Facebooks och dess partners visningar av annonser på och utanför Facebook. Det kan dessutom sparas en cookie på din dator för dessa syften. 

Det här medgivandet får bara ges av användare som är minst 13 år gamla.  Om du är yngre än så ber vi att du frågar din eller dina vårdnadshavare om lov. Här kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Facebook Pixel Opt-Out

(2) WhatsApp-Business 

Vi erbjuder våra besökare att kontakta oss via kommunikationstjänsten WhatsApp av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Därtill använder vi den så kallade “Business-version“ av WhatsApp.  

Om du kontaktar oss via WhatsApp i samband med en konkret transaktion (till exempel en beställning du gjort), lagrar och använder vi mobilnumret som du använder på WhatsApp och, om det tillhandahålls, ditt för- och efternamn, i syfte att bearbeta och svara på din förfrågan enligt artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav f i GDPR. Baserat på samma rättslig grund ska vi eventuellt be dig att lämna ytterligare uppgifter (beställningsnummer, kundnummer, postadress eller e-postadress) för att kunna tillordna din förfrågan till ett bestämt ärende. 

Du kan använda vår WhatsApp-kontakt till allmänna förfrågningar (exempelvis till tjänsteutbud, tillgängligheter eller till vår webbplats). Vi lagrar och använder då mobilnumret som du använder på WhatsApp och, om det tillhandahålls, ditt för- och efternamn, baserat på vårt legitimt intresse att tillhandahålla de önskade informationer verksamt och snart enligt artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav F i GDPR.  

Dina uppgifter används endast för det att vi svarar på din förfrågan via WhatsApp. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Observera att WhatsApp Business får tillgång till adressboken på den använda mobila enheten och automatiskt överför telefonnumren som är sparade i denna adressbok till en server i USA. För att driva vårt WhatsApp-Business-konto använder vi en mobil enhet. I adressboken på den enhet sparas bara WhatsApp-kontaktuppgifterna av de användare som kontaktat oss via WhatsApp.  

Detta säkerställer att varje person deras WhatsApp-kontaktuppgifter sparas i vår adressbok har redan vid första använding av appen på sin enhet samtyckt till överföring av WhatsApp-telefonnumret från chattkontakternas adressböcker enligt artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav a i GDPR genom sitt godkännande av WhatsApp-användarvillkorna. En överföring av uppgifter av dessa användare som inte använder WhatsApp och/eller inte kontaktat oss via WhatsApp är alltså undantaget.  

Facebook Inc. med huvudkontot i USA är certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen “Privacy Shield“ som säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld. Syftet med och omfattningen av inhämtandet, den vidare behandlingen och användandet av uppgifterna genom WhatsApp samt dina rättigheter och dina inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, kan utläsas i WhatsApps dataskyddspolicy: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy 

Enligt artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav A i GDPR samtycker jag särskilt till det att mina personuppgifter (namn och förnamn, telefonnummer, messenger-ID, profilbild och meddelandehistoriken) inom ramen för användning av den respektive messenger sparas, behandlas och används för att skicka meddelanden till mig. För användning av messenger-tjänsten behövs ett aktivt konto på den respektive leverantören.  Dessutom är jag medveten om det att stylink sätter in MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München som teknisk tjänsteleverantör och personuppgiftsbiträde till syftet att tillhandahålla tjänsten.  Mitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna kan jag när som helst återkalla; till detta är en motsvarande anmälan till stylink tillräcklig.  

Ansvariga leverantörer av Messenger-tjänster 

WhatsApp Ireland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Dataskyddspolicyn finns på whatsapp.com/privacy/ 

Facebook Messenger, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ireland. Dataskyddspolicyn finns på facebook.com/about/privacy 

Telegram, Telegram Messenger LLP 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom. Dataskyddspolicyn finns på https://telegram.org/privacy 

(3) Hotjar

Den här webbplatsen använder Hotjar. Leverantören är Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (webbplats: https://www.hotjar.com).

Hotjar är ett verktyg som används för att analysera ditt användarmönster på denna webbplats. Hotjar gör det möjligt för oss att till exempel registrera dina mus- och scrollrörelser samt dina klick. Under denna process har Hotjar också möjlighet att fastställa hur länge din markör stannade i en viss position. På grundval av denna information sammanställer Hotjar så kallade heatmaps, som gör det möjligt att fastställa vilka delar av webbplatsen som besökaren föredrar.

Vi kan också fastställa hur länge du har stannat på en sida på webbplatsen och när du lämnade den. Vi kan också fastställa vid vilken tidpunkt du avbröt inmatningen i ett kontaktformulär (så kallade konverteringstrattar).

Dessutom kan Hotjar användas för att få direkt feedback från webbplatsbesökare. Denna funktion syftar till att förbättra webbplatsoperatörens webbplatsutbud.

Hotjar använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarmönster (t.ex. cookies eller användning av fingeravtryck från enheter).

Användningen av detta analysverktyg grundar sig på Art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarmönster för att optimera operatörens webbutbud och reklam. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6(1)(a) GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Inaktivering av Hotjar

Om du vill inaktivera Hotjars registrering av uppgifter klickar du på länken nedan och följer instruktionerna under länken: https://www.hotjar.com/opt-out.

Tänk på att du måste avaktivera Hotjar separat för varje webbläsare och varje enhet.

Mer detaljerad information om Hotjar och de uppgifter som registreras finns i Hotjars dataskyddsdeklaration under följande länk: https://www.hotjar.com/privacy.

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagarna och som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast på grundval av våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

10. Överförning av data till tredje part

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till tredje part om:

Du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav F i GDPR
Utlämnandet i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav F i GDPR är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande legitimt intresse av att inte lämna ut dina uppgifter.
Om det finns en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav C i GDPR
Om detta är lagligt tillåtet och krävs för att genomföra avtalsförhållanden med dig enligt artikel 6.2 i GDPR. artikel 6 avsnitt 1 mening 1 bokstav B i GDPR.

11. Rättigheter

Du har rätt till följande gällande dina personuppgifter:

 • Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att begära information om huruvida vi behandlar personlig information om dig. I synnerhet kan du begära information om behandlingssyftet, kategorierna av personuppgifter, kategorierna av tjänstemottagare som dina uppgifter lämnats eller ska lämnas till, den planerade lagringsperioden, förekomsten av rätten att rätta, radera eller begränsa behandlingen eller invändning, rätten att inge klagomål, urpsrunget av dina uppgifter om de inte samlats in av oss, och om förekomsten av automatiserat beslutsfattande och profilering av dina personuppgifter och eventuellt meningsfull information om detaljerna; 
 • I enligt artikel 16 GDPR har du rätt att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter eller komplettering av dina personuppgifter som sparas hos oss;  
 • Enligt artikel 17 GDPR har du rätt att begära raderingen av dina personuppgifter som sparas hos oss, såvitt behandlingen inte är behövlig i syfte att uttöva rätt till yttrande- och informationsfrihet, att uppfylla skyldigheter som följer av lagstiftningen, av hänsyn till allmänintresset eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk; 
 • Enligt artikel 18 GDPR har du rätt att begära begränsningen av dina personuppgifters behandling, såvitt du bestrider uppgifternas riktighet, behandlingen är olaglig men du nekar deras radering och vi inte längre behöver uppgifterna, dock du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller har överklagat mot behandlingen enligt artikel 21 GDPR;  
 • Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller begära överföringen till en annan ansvarig;
12. Rätt till invändningar

(1) Om dina personuppgifter behandlas på grundval av legitima intressen enligt  Avsnitt 61 mening 1 Bokstav F GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med avsnitt 21 GDPR om det finns skäl för detta som följer av din särskilda situation eller om invändningen är riktad mot direktreklam. I det sistnämnda fallet har du en allmän invändningsrätt som genomförs av oss utan att ange en särskild situation.

(2) Om du vill utöva din rätt till återkallelse eller invändning skickar du helt enkelt ett e-postmeddelande till privacy@stylink.com.

13. Datasäkerhet

(1) Vi använder den vanligaste SSL-metoden (Secure Socket Layer) i samband med den högsta krypteringsnivån som stöds av din webbläsare. I regel är detta en 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering använder vi i stället 128-bitars v3-teknik. Du kan se om en enskild sida på vår webbplats överförs i krypterad form genom den slutna representationen av nyckel- eller låssymbolen i den nedre statusfältet i din webbläsare.

(2) Vi använder också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

14. Aktualitet och ändring av denna förklaring om datasäkerhet

(1) Denna integritetspolicy är för närvarande giltig och gäller från och med maj 2018.

(2) Till följd av vidareutvecklingen av vår webbplats och erbjudanden på den, eller på grund av ändringar i rättsliga eller officiella krav, kan det vara nödvändigt att ändra denna dataskyddsförklaring. Du kan när som helst ringa upp och skriva ut den aktuella dataskyddsdeklarationen på vår webbplats https://www.stylink.com/privacy.

15. Förteckning över integrerade tjänster

Se vår lista (PDF) med vilka integrerade tjänster vi delar personuppgifter inom ramen för EU-DSGVO.