Imprint

Stylink Social Media GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 181-183
48153 Münster
Germany

HRB 18156 | Münster Local Court | VAT ID No.: DE313221267
Managing Director: Michael Elschenbroich

Telefon: +46 10 884 88 50
E-post: sverige@stylink.com
Webb: www.stylink.com

Ansvarsskyldighet

Trots noggrann innehållskontroll tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Det är endast de som driver de länkade sidorna som är ansvariga för deras innehåll. Då länkarna skapades fanns ingen olaglig information på länkade sidor. Ändringar av innehållet på de länkade sidorna är dock möjliga när som helst och ligger utanför vårt ansvars- och påverkansområde. Vi tar inget ansvar för och vi kan heller inte  garantera att informationen på andra webbplatser är fullständig, korrekt och aktuell. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som kan uppstå till följd av användningen av den information som publiceras på vår webbplats, såvida vi inte gör oss skyldiga till uppsåt eller grov vårdslöshet.